Oferta pomocy prawnej dla przewożników z Polski

Oferta pomocy prawnej dla przewożników z Polski

Dla przewożników z Polski świadczę następujące główne rodzaje pomocy prawnej: 

1) przedstawienie interesów przewoźników przed sądami Republiki Białorusi w sporach, wynikających z umów przewozu (na przykład, odzyskanie opłat przewozowych od klienta będącego rezydentem Białorusi lub obrona przed stratami wynikającymi z niedostarczenia towaru lub opóźnienie w dostawie); 

2) reprezentowanie interesów przewoźników w stosunkach z białoruskimi organami celnymi (np. gdy przewoźnik podaje nieprawdziwe informacje o przewożonym towarze, w tym wartośсi celnej towarów); 

3) obrona interesów przewoźników w relacjach z białoruskimi organami regulacyjnymi (np. przewóz towarów przez terytorium Białorusi w przypadku braku jakieś dokumentów); 

4) obrona kierowców przewoźników w sprawach administracyjnych i karnych, wynikających z nielegalnego przemiaszczenia towarów przez granicę.


Блог Ангельский Владимир Михайлович

Возврат к списку

Добавить комментарий


Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено